Om Fryderborggaard

Historien om Frydenborggaard

Da vi i 1996 købte ejendommen, var det naturen og den ideelle beliggenhed tæt ved Hillerød by, der tiltalte os. En genbo fortalte kort efter, at Frydenborggaard er et historisk sted, da der et sted på grunden skulle ligge et fundament til et lille lystslot fra Frederik d. II’s tid. Kong Frederik d. II overtog i 1560 gården Hillerødsholm og omdøbte den til Frederiksborg  og  begyndte derefter at bygge det, der senere blev Frederiksborg Slot. Han fik også bygget flere små lystslotte i omegnen, bl.a. Frydenborg Slot. Slot er nok en overdrivelse, idet det ikke var meget større end et stort parcelhus.


Udover grundplanen vides det desværre ikke, hvordan det så ud. Lystslottet blev delvist revet ned i 1667/68, og resterne stod i ca. 100 år efter. Nu er kun fundamentet under jorden tilbage. Fundamentet blev fundet under gravning af ler til Hillerød Teglværk og indberettet til Nationalmuseet. Nationalmuseet udgravede fundamentet i 1911 – se foto af optegnelser. Nationalmuseet glemte at notere den nøjagtige beliggenhed. Så i forbindelse med at vi skulle have udgravet en sø i 1997 på Frydenborggaard, kom et par arkæologer fra Folkemuseet. De undersøgte jorden med metaldetektorer. Ud fra deres fund blev det stedfæstet, at selve fundamentet til Frydenborg Slot har ligget lige ved siden af den ridebane, som blev anlagt i 1995 af den forrige ejer.  På ridebanen opførte vi i 1998 en fårestald og et maskinhus. Under udgravningen af søen blev der endvidere fundet en gammel brønd med træsider og pigstensbund samt en 5 -6 stammer af moseeg.”


Nogle af museets fund

Moseeg på “ridebanen"

På Frederik d. II’s og Christian d. IV’s tid blev hele Lille Dyrehavevang, som området mellem Frederiksborg Slotspark og Gribskov hedder, anvendt til henholdsvis opdræt af dådyr til kongens jagter og senere til opdræt af de berømte Frederiksborg heste.

Området omkring Lille Dyrehavevang blev i 1920’erne opdelt til 28 stats-husmandsbrug hver på 10 – 12 tønder land. Størrelsen blev bestemt ved lov og skulle være stor nok til at brødføde en hel familie. Et af disse statshusmands-brug er Frydenborggaard, som en af de tidligere ejere har døbt ejendommen.

Frydenborggaard har siden 1996 været ejet af Gert og Lone Ryder og drives nu som fritidslandbrug med juletræer og dyrkning af græs til foder til fårene, m.v.


I 2017 har vi søgt om optagelse i nationalparken Kongernes Nordsjælland. Du kan læse mere om nationalparken her